Blog

Bloggen bringer artikler, links og beskrivelser af international politik og dansk udenrigs-og sikkerhedspolitik ud fra et konfliktløsningsperspektiv.