En bæredygtig dansk udenrigs-og sikkerhedspolitik

Nedenfor er et link til en skitse og forslag til en samlet dansk udenrigs-og sikkerhedspolitik ud fra konfliktløsningsprincipper.

Der lægges i udredningen vægt på ikke-militære komponenter, diplomati, internationalt samarbejde og konfliktløsning.

Udredningen er forfattet af Jørn Boye Nielsen efter diskussion i en gruppe i Rådet i tænketanken RIKO (Rådet for International Konfliktløsning).

Udredningen blev præsenteret af Søren Risshøj og forfatteren i RIKOs telt på Folkemødet 2017

https://www.peaceweb.dk/pdf/riko17.pdf